तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 09-2018-TBDQKD

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : गाेप्य

माध्यम: Phone Call

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: १. कास्की जिल्लामा करिव ११ वटा मिनरल वाटर कप्पनीहरु छन् उचित अनुगमन गरी मापदण्डका आधारमा सञ्चालित भए नभएको, पानीको शुद्दता भए नभएको अनुगमन गरियोस । २. पोखरा पृथ्वीचोक स्थित सब्जीमण्डीमा विषादी रसायन समेतको प्रयोग गरी तरकारी भण्डारण गरिएको हुनसक्छ । उचित अनुगमन गरियोस


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
तँपाइकाे गुनासाे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology