+ -

प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

हेल्लो मुख्यमन्त्री

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति

ट्र्याक नम्बर 09-2018-TBDQKD
मिति
स्थिति निर्देशन गरि प्रतिकृया माग
निवेदकको नाम र ठेगाना गाेप्य
गुनासो स्रोत फोन कल
गुनासोको प्रकार दैनिक जीवनका सार्वजनिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित समस्याहरु
गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण १. कास्की जिल्लामा करिव ११ वटा मिनरल वाटर कप्पनीहरु छन् उचित अनुगमन गरी मापदण्डका आधारमा सञ्चालित भए नभएको, पानीको शुद्दता भए नभएको अनुगमन गरियोस । २. पोखरा पृथ्वीचोक स्थित सब्जीमण्डीमा विषादी रसायन समेतको प्रयोग गरी तरकारी भण्डारण गरिएको हुनसक्छ । उचित अनुगमन गरियोस
कार्यहरू
तँपाइकाे गुनासाे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल