तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 09-2018-YX73OR

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : गाेप्य

माध्यम: Phone Call

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: बागलुङ जिल्ला गल्कोट नगरपालिकाले व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्दा घटना घटेको ३५ दिन भित्रमा तथा प्रतिलिपि जारी गर्दा समेत दस्तुर रु ३०० तथा २०० लिने गरेको हुदा नेपाल सरकारको पञ्जीकरण ऐन अनुसार ३५ दिन सम्म लिन नमिल्ने भएकोले उक्त लिने निकायलाई कारवाहि गरिपाउ भनी हेलो मुख्यमन्त्री कक्षमा गुनासो आएकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक कारवाहिको लागि अनुरोध छ ।


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
तँपाइकाे गुनासाे जिल्ला प्रशासन कार्यालय वागलुङमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तँपाइकाे गुनासाे जिल्ला प्रशासन कार्यालय वागलुङमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology