तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 10-2018-3BMJ24

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : Hari Sharma, Chipledhunga

माध्यम: Web

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: NICE WORK!


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
सुझावको लागी धन्यबाद । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सुझावको लागी धन्यबाद । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सुझावको लागी धन्यबाद । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रममा सहभागी भइ सुझाव दिनुभएकोमा धन्यबाद । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology