तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 10-2018-72NGU3

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : गाेप्य

माध्यम: Phone Call

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: प्रदेशको शहरी विकास जनता आवाश कार्यक्रम कस्ले हेर्दछ र काम गर्ने कर्मचारीको सरुवा /व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ।


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बाट गुनासाेका बारेमा लेखी आएकाेले फछर्याैट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
जनता आवास कार्यक्रम यसै अा. ब. बाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भै अाएको र कर्मचारी व्यवस्थापन हुने क्रममानै रहेको हुदां कर्मचारी व्यवस्थापन भएपछी सो कार्यक्रम प्रदेशकाे भाैतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय वा साे अन्तर्गतका निकायबाट कार्यान्वयन हुने व्यहाेरा अनुराेध छ । भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय
तँपाइकाे गुनासाे भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology