तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 10-2018-W4YONA

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : गाेप्य

माध्यम: Phone Call

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: बा.१.झ ९६२२ नं को सरकारी गाडीले कार्यालय समयभन्दा वाहिर Restaurant & Bar तिर देखिने र विविध घरायसी सामाग्री ढुवानी गर्ने गरेको बुझिएकोले सो सम्बन्धमा यथार्थ बुझी कारवाहि गरी जानकारी दिनुहुन


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
गुनासाे सम्बाेधन भएकाेले फछर्याैट । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
अान्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको च.न. ४२१ मिति २०७५।७।३० को पत्रसाथ प्राप्त ४ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय को च.नं.१२५२ मिति २०७५।७।२९ को पत्रानुसार उक्त गाडी प्रदेश अन्तरगत नरहेको साथै ट्राफिक प्रहरी तथा मातहात प्रहरि इकाइहरुबाट नियमितरुपमा कडाइका साथ चेकजाच भइरहेको जानकारी प्राप्त मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाईको गुनासो प्रकृयामा लगिएको छ । कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय
तँपाइकाे गुनासाे आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology