तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 12-2018-042IF4

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : गाेप्य

माध्यम: Phone Call

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: सिद्धार्थचोक देखि गैह्रापाटन जानेबाटोमा GK सस्तो फेन्सी पसल अगाडी फुटपाथमा ४।५ दिन देखि स्ल्याब नराखी खुला रहेकोले जुनसुकै बेलामा पनि ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले तुरुन्तै आवश्यक कार्यबाही होस्।


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
पोखरा महानगरपालिका कार्यालयका सहायक कार्यकारी अधिकृतलाई फोन मार्फत सम्पर्क गरी जानकारी गराईसकिएको। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तँपाइकाे गुनासाे पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology