तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 12-2018-2YT7TO

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : गाेप्य

माध्यम: Phone Call

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: पाेखरा विश्वबिद्यालयबाट सञ्चालित बि.ई. सिभिलईन्जिनियरिङकाे २०७४ सालमा सञ्चालित पहिलाे बर्षको पहिलाे सेमेष्टरकाे रिजल्ट प्रकाशित गरि लब्धाङक पत्र उपलब्ध गराउँदा बिषय शिक्षकले उपलब्ध गराएको नम्बर समाबेश नगरी लब्धाङक पत्र उपलब्ध गराई ए प्लस ग्रेड पाउनुपर्ने बिद्यार्थी उक्त ग्रेड पाउनबाट बञ्चित भएकोमा पटक। पटक विश्वविद्यालयको आधिकारीक ब्यक्ती सँग कुरा गर्दा समेत यसलाई कार्यान्वयन नगरिएकाेले साे सम्बन्धमा गुनासो प्राप्त भएको हुँदा उक्त बिषय कार्यान्वयन गर्नकाे लागी पाेखरा विश्वबिद्यालयलाई आवश्यक निर्देशन हुन अनुरोध छ ।


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
पाेखरा विश्वविद्यालयमा पत्रचार गरिएकाे भनि सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट लेखी आएकाे हुँदा फछर्याैट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
पाेखरा विश्वबिद्यालयबाट सञ्चालित बि.ई. सिभिल ईन्जिनियरिङकाे २०७४ सालमा सञ्चालित पहिलाे बर्षको पहिलाे सेमेष्टरकाे रिजल्ट प्रकाशित गरि लब्धाङक पत्र उपलब्ध गराउँदा बिषय शिक्षकले उपलब्ध गराएको नम्बर समाबेश नगरी लब्धाङक पत्र उपलब्ध गराई ए प्लस ग्रेड पाउनुपर्ने बिद्यार्थी उक्त ग्रेड पाउनबाट बञ्चित भएको सम्बन्धमा आवश्यक कारवाहीका लागि पोखरा विश्वविधालयलाई पत्राचार गरिएको छ । शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान-प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय
तँपाइकाे गुनासाे सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology