+ -

प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

हेल्लो मुख्यमन्त्री

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति

ट्र्याक नम्बर 12-2018-N0YPRF
मिति
स्थिति फर्छ्यौट भएको
निवेदकको नाम र ठेगाना Sagar Dahal, Pokhara
गुनासो स्रोत वेब एप
गुनासोको प्रकार पर्यटन प्रवर्द्धन र विकास सम्बन्धी
गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण Pokhara ma main road haru kaile baxa??? na prithivi chwk to bijaypur 8 lane ra bijaypur to kotre 6 lane sadak ko kaam suru vaxa na prithivi chwk to chhorepatan sadak 4 lane ko kaam vako xa??? na chhorepatan to khadeykhola 2 lane sadak baneko xa na chhorepatan to stupa 2 lane sadak baneko xa??? na birauta chowk to gharipatan chowk 4 lane sadak kaam vako xa na gharipatan chowk to bagmara 4 lane sadak baneko xa??? kaile hunxa RTO road 4 lane???? bindabasini to hari chwk 4 lane kaile hunxa???? na amarsingh to ranipauwa sadak ramro gariyeko xa na rambazar area ko sadak farakilo ra bebstit vako xa???? kina sadak bikash ko kaam vako xaena Pokhara ma ???? kina na kendra sarkar le na pardesh sarkar le na mahanagar le kunai chaso dekhako xa???? kaam hunu paryo fast???
कार्यहरू
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट नितिगत निर्णयमा ध्यान दिइने छ भनि लेखी आएकाेले फछर्याैट। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
तपाइकाे सुझावकाेलागी धन्यवाद । नितिगत निर्णयमा ध्यान दिइने छ । भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
तँपाइकाे गुनासाे भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र पोखरा महानगरपालिकामा पठाउने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल